Правила за участие

Добре дошли на маратона

За да участваш

До участие в състезанието се допускат участници мъже и жени, които към деня на старта са навършили 18 години. Това състезание е сериозно предизвикателство и всички състезатели трябва да имат необходимата екипировка, да са в отлично физическо и психическо състояние.

Състезателите трябва да се запознаят преди провеждане на състезанието с дължината и специфичните характеристики на съответното трасе и да са перфектно подготвени. Те трябва да се справят сами без чужда помощ с всички предизвикателства, които крие участието в бягания на открито като лоши климатични условия – сняг, дъжд мъгла, студ, горещина, възможни физически наранявания, придвижване през тъмната част на денонощието, среща с диви животни.

Всички участници подписват  декларация за освобождаване от отговорност и декларация за предоставяне на лични данни. За лица ненавършили 18г. се попълва декларация за участие на лица под 18г.

Успешно регистриран

Всеки, желаещ да участва в състезанията, трябва задължително да се регистрира, като избере дистанция, въведе допълнителни данни и заплати съответната такса за участие.

Регистрацията се счита за завършена САМО след извършване на заплащане на съответната такса, за което организаторите на състезанието персонално ще уведомят всеки състезател на посочения от него e-mail адрес.

Таксата за участие се определя от момента на плащането, независимо от това кога е направена регистрацията, съгласно посоченото по-долу.

Декларации

До участие в състезанието ще се допускат регистриралите се участници, които са попълнили необходимите декларации. Разпечатайте декларациите, попълнете, подпишете, и с документ за самоличност, представете лично в регистрационния пункт в деня на получаване на стартовия пакет.

Декларация за освобождаване от отговорност

Декларация за предоставяне на лични данни

Декларация за участие на лица под 18 години

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ОБОРУДВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Състезания от такъв мащаб изискват участниците да бъдат добре екипирани и да притежават необходимото оборудване. Организаторите са определили и посочили задължителното и препоръчителното оборудване за всяко от трасетата.
Състезателите трябва да представят задължителното оборудване при получаване на стартовия пакет.
Организаторите на състезанието запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителното оборудване и екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тези елементи ще доведе до дисквалификация на участника.
Не се допуска оставянето на щеки, раници или други принадлежности и багажи по пунктовете. Състезателят, който е стартирал със щеки и раница е длъжен да финишира с тях.

ЗАБРАНИ

За запазването на околната среда, е от съществено значение всички участници в състезанието да спазват правилата стриктно. Това ще гарантира безопасността на всички участници и ще допринесе за запазването на естествената красота на природата.

Организаторите имат правото да дисквалифицират всеки състезател, който наруши правилата на състезанието.

• Движение на състезателите извън състезателното трасе.
• Получаване на помощ от външни лица извън определените за целта места – пунктове и контролни зони
• Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
• Липса на която и да е част от задължителната екипировка.
• Неоказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.
• Замърсяване на трасето и площите около него с отпадъци.
• Премахване на маркировката по трасетата.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Участниците в състезанието се задължават да спазват инструкциите на съдиите и организаторите.
Всеки състезател има отговорност да оказва помощ на всеки – независимо дали това е друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове или зрители и туристи, в случай на нужда, без значение дали това ще го забави в състезанието.
По време на състезанието, ако състезател попадне в опасна ситуация заедно с други хора, е важно първо да се погрижи за своята собствена безопасност, преди да окаже помощ на останалите.
Еднакво важно е да се спазва правилото, че движението по трасето е забранено за нерегистрирани участници заедно със състезателите, и също така е важно да не се получава помощ от външни лица извън организираните пунктове, освен в случаите на крайна необходимост.
Организаторите и медицинският персонал имат право да спрат участието на състезател, ако сметнат, че неговото здраве и безопасност са застрашени и продължаването на състезанието може да представлява риск за него. Това решение се прилага незабавно и се спазва в интерес на безопасността и здравето на всички участници.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Участниците са задължени да спазват обозначеното трасе и е забранено изхвърлянето на отпадъци по него и около него.
С цел намаляване на отпадъците на контролните пунктове, няма да се предоставят еднократни пластмасови чаши и еднократни бутилки за вода. Всеки състезател трябва да носи със себе си подходящ съд, в който да получи вода и други напитки на контролните пунктове.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАРТОВ ПАКЕТ

В деня преди старта от 13:00 до 19:00 всеки участник в състезанието може да получи стартов пакет срещу представяне на личен документ, разпечатани, попълнени и подписани декларации от Правилата на състезанието и проверка на задължителната екипировка за съответната дистанция.
В деня на старта от 6:00 до 8:30

ВАЖНО:
Стартов пакет на неявил се участник може да се изпрати по куриер за сметка на получателя само ако участника го пътърси до 10 дни след приключване на събитието. За целта участника трябва да се всвърже с ОРГАНИЗАТОРА по телефон или имейл, посочени в раздел контакти.

ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

По дължината на трасетата, организаторите ще разположат подкрепителни и контролни пунктове на подходящи места. В тези пунктове състезателите ще получат вода, безалкохолни напитки и храна.
Важно е да се отбележи, че предоставяната храна и вода на подкрепителните пунктове е предназначена само за официално регистрираните състезатели.
На територията на подкрепителните пунктове и само на определените за това места е разрешено на състезателите да получават помощ от външни лица.

БЕЗОПАСНОСТ

Трасетата на състезанието преминават през публична и частна собственост и няма да бъдат затваряни за състезанието. От изключителна важност е състезателите да се уверят, че задминават или се разминават с другите хора по безопасен начин, дори ако това означава да намалят темпото си и да спрат в случай на нужда. Безопасността на всички е приоритет и е важно да се прояви уважение и отговорност по време на състезанието.

При преминаване през населени места и движение по автомобилни пътища, състезателите трябва да спазват правилата за движение по пътищата на Република България!

Трасетата на състезанието пресичат основна пътна артерия, затова участниците трябва да проявят особена внимателност в такива участъци!