Общи условия

 • Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност, в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци.
 • Организаторите имат право да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени.
 • Бягането е физическа дейност, която може да предизвика неразположение, травми, наранявания и интензивно натоварване на сърдечно-съдовата система или дори опасност от летален изход.
 • Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар преди участие.
 • Препоръчваме на всички състезатели по тяхна преценка да направят съответната лична застраховка.
 • Всеки участник в състезанието декларира при записване, че е съгласен напълно с настоящите Общи Условия и се съгласява да участва в бягане по трасетата на свой собствен риск.
 • Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания, травми и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават необходимите възможности да участват в бяганията на съответната дистанция.
 • Всеки участник се регистрира и участва в състезанието изцяло на своя отговорност.
 • Сдружение СПОРТЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ ЮНАК не носи отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми, сърдечни пристъпи или смърт на участниците в състезанията.
 • Организаторите не носят отговорност за достоверността на въведената информация и лични данни на потребителите при тяхната регистрация, както и за технически повреди, грешки или невъзможност за отчитане на резултатите от бяганията.
 • Таксата за платени бягания не се връща при невъзможност на участниците да присъстват. Таксата подлежи на връщане само ако бягането не се състои по вина на организаторите или поради друга, независеща от участниците причина.

ОБОРУДВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 • Състезания от такъв мащаб изискват участниците да бъдат добре екипирани и да притежават необходимото оборудване.
 • Организаторите са определили и посочили задължителното и препоръчителното оборудване за всяко от трасетата.
 • Състезателите трябва да представят задължителното оборудване при получаване на стартовия пакет.
 • Организаторите на състезанието запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителното оборудване и екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тези елементи може да доведе до дисквалификация на участника.
 • Не се допуска оставянето на щеки, раници или други принадлежности и багажи по пунктовете. Личен багаж може да се остави само на СТАРТ/ ФИНАЛ в найлонов плик предоставен от организаторите. От съображения за сигурност, не оставяйте ценни вещи, пари или чупливи неща в пликовете. Състезателят, който е стартирал с щеки и раница е длъжен да финишира с тях.

 

ЗАБРАНИ

 • За запазването на околната среда, е от съществено значение всички участници в състезанието да спазват правилата стриктно. Това ще гарантира безопасността на всички участници и ще допринесе за запазването на естествената красота на природата.
 • Организаторите имат правото да дисквалифицират всеки състезател, който наруши правилата на състезанието.
 • Движение на състезателите извън състезателното трасе.  Движение извън състезателното трасе се наказва с добавяне на 30 минути към общото им време.
 • Получаване на помощ от външни лица извън определените за целта места – пунктове и контролни зони.
 • Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
 • Липса на която и да е част от задължителната екипировка.
 • Неоказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.
 • Замърсяване на трасето и площите около него с отпадъци.
 • Премахване на маркировката по трасетата.
 • Използването на чужд състезателен номер.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 • Участниците в състезанието се задължават да спазват инструкциите на съдиите и организаторите.
 • Всеки състезател има отговорност да оказва помощ на всеки – независимо дали това е друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове или зрители и туристи, в случай на нужда, без значение дали това ще го забави в състезанието.
 • По време на състезанието, ако състезател попадне в опасна ситуация заедно с други хора, е важно първо да се погрижи за своята собствена безопасност, преди да окаже помощ на останалите.
 • Еднакво важно е да се спазва правилото, че движението по трасето е забранено за нерегистрирани участници заедно със състезателите, и също така е важно да не се получава помощ от външни лица извън организираните пунктове, освен в случаите на крайна необходимост.
 • Организаторите и медицинският персонал имат право да спрат участието на състезател, ако сметнат, че неговото здраве и безопасност са застрашени и продължаването на състезанието може да представлява риск за него. Това решение се прилага незабавно и се спазва в интерес на безопасността и здравето на всички участници
 •  

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Участниците са задължени да спазват обозначеното трасе и е забранено изхвърлянето на отпадъци по него и около него.
 • С цел намаляване на отпадъците на контролните пунктове, няма да се предоставят еднократни пластмасови чаши и еднократни бутилки за вода.
 • Всеки състезател трябва да носи със себе си подходящ съд, в който да получи вода и други напитки на контролните пунктове.

 

ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

 • По дължината на трасетата, организаторите ще разположат подкрепителни и контролни пунктове на подходящи места.
 • В тези пунктове състезателите ще получат вода, безалкохолни напитки и храна.
 • Важно е да се отбележи, че предоставяната храна и вода на подкрепителните пунктове е предназначена само за официално регистрираните състезатели.
 • На територията на подкрепителните пунктове и само на определените за това места е разрешено на състезателите да получават помощ от външни лица.

БЕЗОПАСНОСТ

 • Трасетата на състезанието преминават през публична и частна собственост и няма да бъдат затваряни за състезанието.

 • От изключителна важност е състезателите да се уверят, че задминават или се разминават с другите хора по безопасен начин, дори ако това означава да намалят темпото си и да спрат в случай на нужда.

 • Безопасността на всички е приоритет и е важно да се прояви уважение и отговорност по време на състезанието.

 • При преминаване през населени места и движение по автомобилни пътища, състезателите трябва да спазват правилата за движение по пътищата на Република България.

 • Трасетата на състезанието пресичат основна пътна артерия, затова участниците трябва да проявят особена внимателност в такива участъци.