Забележителности

Исторически парк

Най-големият и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк от този тип в света отвори врати в България през юни 2019 г. Maщабният комплекс, разположен в завършения си вид на над 500 декара площ, предлага на български и чуждестранни посетители интерактивно пътуване до 10 000 години назад във времето през петте епохи на човешката цивилизация. Пресъздава развитието ѝ, случило се по нашите земи от епохата на халколита и неолита, през славната история на траките и Рим, до разцвета на Първото и Второто българско царство, превръщайки се в абсолютна революция в културно-историческия туризъм и запълвайки нарастващото търсене за исторически забележителности в световен мащаб.
 
Намиращ се на 33 км от Варна, в село Неофит Рилски, Исторически парк предлага пълен набор от услуги – тематични атракции, съчетани с възможности за хранене, отдих и провеждане на различни развлекателни мероприятия, тийм-билдинг игри, студентски практики, дейности с образователна насоченост, корпоративни събития, частни партита, музикални и театрални прояви, концерти, декори за кино продукции и много други.
 
 
В традиционните места за отдих и хранене гостите могат да опитат ястия, приготвени по автентични рецепти от антични времена само с натурални български продукти. Сувенирният магазин (също и онлайнпредлага богата гама сувенири с исторически мотиви – от символични подаръци за спомен от посещението (магнити, ключодържатели, чаши, тематични тениски, исторически книги), до прецизно изработени стилизирани статуи на значими личности от миналото и стойностни реплики на антични съкровища със съответните сертификати за търговия и износ от страната.

Исторически обект Крепост Овеч

Провадийската крепост е построена на величественото плато източно от града, познато под името Калето. Тя се използва от средата на ІІІ до края на ХVІІ век, с прекъсване от първите десетилетия на VІІ до Х век. Византийците я назовават Проват, българите – Овеч, а турците – Таш хисар (каменна крепост). Уникалните природни дадености я правят трудно превземаема. Твърдината отвсякъде е защитена от скали с височина от 11 до 18 м. Тесен скален провлак я свързва със съседното плато Табиите. Между Калето и Табиите в миналото е имало дълъг дървен мост. Най-високата част на крепостта е т. нар. „Цитадела” със 166 м надморска височина. Крепост Овеч

Исторически обект Солницата
На 6 км югоизточно от Провадия се намира единственото находище на каменна сол в България. Почти в центъра на солното огледало се издига праисторическа селищна могила и върху нея – тракийска надгробна могила.
Археологическите проучвания на селищната могила Провадия–Солницата започват през 2005 г. с участието на сериозен научен екип, ръководен от проф. Васил Николов. Досегашните проучвания разкриха сензационни данни свързани с праисторията на нашите земи.

Комплексният праисторически обект Провадия-Солницата представя останките на най-стария солодобивен център в Европа (5500 – 4200 г. пр. Хр.), превърнал се в първия праисторически град на нашия континент (4700-4200 г. пр. Хр.), който се състои от укрепено с каменни стени селище (цитадела), производствен солодобивен комплекс, ритуално поле (ямно светилище) и некрополи. Заема площ от около 200 дка. Възникването и развитието му е свързано с Мировското солно находище, върху което той се намира. Изваряването на разсол в керамични съдове е най-ранният регистриран в Европа случай на тази технология за получаване на сол, а Провадия-Солницата е най-древният солодобивен център на стария континент. В зоната на солодобивния център засега са установени четири съоръжения за изпаряване на сол, датиращи към късния неолит и късния халколит (5200-4200 г. пр. Хр.). Солницата

Исторически обект Скални манастири

Скален манастир в м. “Кара пещера” край с. Манастир. Намира на 2,3 км северозападно от центъра на селото. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. Обителта се състои от няколко надземни и подземни помещения.

Скален манастир “Св. Георги” е на 2 км югоизточно от с. Петров дол, в м. Таш кайнарджа, в дъното на горист дол. Състои се от дървен параклис и килия-костница, изсечена в скалите на височина 6–7 м. Датиран към ХІІ–ХІV век.

Скален манастир в м. Шашкъните. Намира се на 300 м над кв. Север на Провадия. Не е публикуван научно. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. Манастирите